PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Visualización por frase

[1617]. Carta de Alonso Carrillo de Albornoz, comediante, sob o nome falso Martim Lopes, para Fernando de Ataíde Vasconcelos.

Autor(es)

Alonso Carrillo de Albornoz      

Destinatario(s)

Fernando de Ataíde Vasconcelos                        

Resumen

O autor tenta cobrar dinheiro ao destinatário, dando-lhe a alternativa de o ir angariar junto de terceiros.


Edit as listText viewWordcloudFacsimile viewManuscript line viewPageflow view