PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Facsimile view

1592. Carta de Catarina do Vale para António do Vale de Vasconcelos.

Autor(es)

Catarina do Vale      

Destinatario(s)

António do Vale de Vasconcelos                        

Resumen

A autora dá notícias da terra.
12r < Page 12v

de vosa vista e teremos agora ca a gracia porque ella coudo que vos veio toda novas vosas fazei porque he necario dizer o gosto que a allma recebera ellas e avizardes me de tudo que de ca vos for necesario pois cabei quãto gosto o novas minhas estar mitida no valle da feita oje dia de quarta dia de nosa snora da ẽcrarnacan vosa dona e amiga vos mãdan mtos Recados tẽdes nellas hũs grandes oradoras o snor que pode vos de o que eu dezejo e cõtino lhe peco e tia vosa caterina do valleText viewWordcloudManuscript line viewPageflow viewVisualización por fraseSyntactic annotation