PT | EN | ES

Main Menu


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Syntactic Trees

1671. Carta de António de Araújo para um seu cunhado.

Author(s)

António de Araújo      

Addressee(s)

Anónimo279                        

Summary

O autor conta ao cunhado as suas novidades e pede desculpa por não poder pagar o que lhe deve.

Tree tree-10 = Sentence s-14

deme mais novas a domingas de araujo d onde estou pa elles poder escreVer ce llevaren gosto

[ [IP-IMP [VB-SP Dê@] [NP-DAT [CL @me] ] [NP-ACC [ADV-R mais] [N-P novas] [PP *ICH*-1] ] [PP [P a] [NP [NPR [NPR-P Domingas] [P de] [NPR Araújo] ] ] ] [PP-1 [P de@] [NP [CP-FRL [WADVP-2 [WADV @onde] ] [IP-SUB [ADVP *T*-2] [NP-SBJ *pro*] [ET-P estou] ] ] ] ] [, ,] [PP [P para] [IP-INF [NP-SBJ [PRO eles] ] [VB poder] [IP-INF [VB escrever] ] [CP-ADV [C se] [IP-SUB [NP-SBJ *pro*] [VB-F levarem] [NP-ACC [N gosto] ] ] ] ] ] [. .] ] ]

sentence listto text mode • tree style: text - sentence - brackets - table - table graph - vertical graph - svg treeprevious sentence