PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Facsimile view

[1821]. Carta anónima.

Autor(es)

Anónima2      

Destinatario(s)

Anónimo23                        

Resumen

A autora da carta despede-se do seu apaixonado.
< s >

he pa eu ter q contra os meos primos os


Text viewWordcloudManuscript line viewPageflow viewVisualización por fraseSyntactic annotation