PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Syntactic Trees

[1821]. Carta anónima.

Autor(es)

Anónima2      

Destinatario(s)

Anónimo23                        

Resumen

A autora da carta despede-se do seu apaixonado.

Tree tree-4 = Sentence s-5

so eu cao nesta

[ [IP-MAT [FP Só] [NP-SBJ [PRO eu] ] [VB-P caio] [PP [P em@] [NP [D-F @esta] ] ] [. .] ] ]

sentence listto text mode • tree style: text - sentence - brackets - table - table graph - vertical graph - svg treeprevious sentencenext sentence