PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Syntactic Trees

1809. Carta de Leonardo Palermo de Faria, capitão, para Maria Pereira.

Autor(es)

Leonardo Palermo de Faria      

Destinatario(s)

Maria Pereira                        

Resumen

Leonardo Palermo de Faria escreve a Maria Pereira informando-a de que perdera uma carta que lhe pertencia e oferecendo-se para a compensar pelos eventuais prejuízos.

Tree tree-3 = Sentence s-5

portanto no Cazo que a mesma aja de apareser a todo tempo a mandarei emtergar a vmce

Move your mouse over the leaves in the tree to get info from the corresponding word in the sentence.

IP-MAT NP-SBJ *pro* ADVP ADV Portanto , , PP P em@ NP D @o N caso CP-THT C que IP-SUB NP-SBJ D-F a ADJ-F mesma VB-SP haja PP P de IP-INF VB aparecer , , PP P a NP Q todo N tempo NP-1 CL a VB-R mandarei IP-INF NP-ACC *-1 VB entregar PP P a NP NPR VM . .
sentence listto text mode • tree style: text - sentence - brackets - table - table graph - vertical graph - svg tree • previous sentencenext sentence