PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Syntactic Trees

1542. Carta do doutor Jorge, médico, para o doutor Jorge Henriques, seu primo.

Autor(es)

Jorge      

Destinatario(s)

Jorge Henriques                        

Resumen

O autor relata ao seu primo diversos acontecimentos e desventuras que lhe aconteceram na expedição militar contra Argel.

Tree tree-3 = Sentence s-4

derãmme cargo do espritall do ẽmperador quỹze ducados de partido po mes que feito sosoder o negocio como foi fizera pveito

Move your mouse over the leaves in the tree to get info from the corresponding word in the sentence.


sentence listto text mode • tree style: text - sentence - brackets - table - table graph - vertical graph - svg treeprevious sentencenext sentence