PT | EN | ES

Menú principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Syntactic Trees

1565. Carta de Pero de Borgonha para a Abadessa do Mosteiro de Chelas.

Autor(es)

Pero de Borgonha      

Destinatario(s)

Anónima56                        

Resumen

O autor dirige-se à Abadessa do Mosteiro de Chelas dando conta do interesse num terreno, entre outros pedidos.

Tree tree-8 = Sentence s-10

e pera ysto a mister seiscemtos myl res

Move your mouse over the leaves in the tree to get info from the corresponding word in the sentence.


sentence listto text mode • tree style: text - sentence - brackets - table - table graph - vertical graph - svg treeprevious sentencenext sentence