PT | EN | ES

Menu principal


Powered by <TEI:TOK>
Maarten Janssen, 2014-

Syntactic Trees

[1594]. Carta no autógrafa de Gregorio de Sarasa, hidalgo, para Juan de Ena, notario.

Autor(es)

Gregorio de Sarasa      

Destinatário(s)

Juan de Ena                        

Resumo

El autor avisa a Juan de Ena de que le han instigado a declarar en su contra ante el Santo Oficio.

Árvore tree-10 = Frase s-11

i ansi me engaño i lo dixe delante del inquisido concha i no con juramento ni asta oi me lo an tomado

Passe o rato pelas folhas da árvore para obter informação sobre a palavra da frase.


lista de frasespara o modo texto • tree style: text - frase - brackets - table - table graph - vertical graph - svg treefrase anteriorfrase seguinte